REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE 

Eurooppalaisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 vaatima rekisteriseloste.


REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä
IDEAX PRODUCTION
Marttilanhaka 14, 91930 Ala-Temmes
Y-tunnus: 2562190-3
kim.kivela@ideax.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Kim Kivelä
Marttilanhaka 14, 91930 Ala-Temmes
0400 667 239
kim.kivela@ideax.fi

Rekisterin nimi
IDEAX PRODUCTION asiakasrekisteri

1. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään IDEAX:n
• Asiakasviestinnän ja markkinointitoimenpiteiden kohdentamiseen
• Palveluista tiedottamiseen ja markkinointiin
• Rekisterinpitäjän liiketoiminnan suunnittelemiseen ja kehittämiseen
• Markkinatutkimuksiin ja muihin tilastollisiin tarkoituksiin

2. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää asiakkaan nimen, sähköpostin, puhelinnumeron, yrityksen nimen, laskutusosoitteen sekä sopimus- ja tilaustiedot. Rekisteri voi sisältää myös asiakkaan antamia yksilöllisiä lisätietoja sekä käyttäjätietoja. Näiden tietojen tallentamisesta rekisteriin asiakkaalle ilmoitetaan erikseen.

3. Säännönmukaiset tietolähteet

• Nettisivuillamme oleva yhteydenottolomake, jonka henkilö itse täyttää.
• Henkilöltä itseltään esimerkiksi sähköpostitse tai puhelimitse saadut tiedot.
• Sosiaalinen media (Facebook, Instagram ja LinkedIn), jonka kautta henkilö ottaa yhteyttä.

Täyttäessään nettisivuillamme olevan yhteydenottolomakkeen tai luovuttamalla tiedot muuta kautta, henkilö antaa rekisterinpitäjälle suostumuksen antamiensa tietojen tallentamiseen ja käsittelyyn tässä rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla.


4. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tiedot ovat luottamuksellisia, eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


5. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakkaan ja verkkosivuston käyttäjän henkilötietojen luottamuksellisuus on rekisterinpitäjälle tärkeää. Rekisterinpitäjä on toteuttanut asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta häviämiseltä, luovuttamiselta, väärinkäytöltä, muuttamiselta, tuhoamiselta tai luvattomalta pääsyltä.

Henkilörekisteriin pääsy on käyttöoikeuksin rajattu siten, että järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus ja jotka tarvitsevat tietoja tehtävässään.

Henkilötietojen käsittelyyn käytettävät tietojärjestelmät ovat riittävillä tavoin teknisesti suojattuja ja pääsy niihin on suojattu asianmukaisilla menetelmillä mukaan lukien henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti. Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti.

6. Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjattavat tiedot. Tarkastuspyyntö sekä korjauspyyntö on lähetettävä kirjallisena ja allekirjoitettuna yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

7. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta.

8. Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja mm. suoramarkkinointia varten.

Nettisivumme voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten nettisivuille. Linkitetyt nettisivut eivät ole meidän hallinnassa, emmekä me vastaa kolmansien osapuolten nettisivujen sisällöstä tai niiden sisältämistä linkeistä.

Evästeisiin perustuvan viestinnän kieltäminen tapahtuu käyttäjän nettiselaimen asetusten kautta.

9. Evästeiden kerääminen

Nettisivuillamme käytetään evästeitä. Nämä evästeisiin perustuvat tiedot voivat olla mm. sivustolla tehtyjä toimintoja, sivuvierailuita tai tietoa käyttäjän käyttämistä laitteista.

Tietojen avulla parannetaan nettisivujen toimivuutta ja sisältöä, kehitetään liiketoimintaa sekä kohdennetaan markkinointia. Käyttämiämme palveluita, jotka hyödyntävät evästeitä ovat Google AdWords ja Google Analytics.

Evästeet ovat käyttäjäkohtaisia, mutta käyttäjää ei voida tunnistaa näiden perusteella, ellei käyttäjä ole itse antanut lisätietoja esimerkiksi yhteydenottolomakkeen kautta. Käyttäjä voi itse vaikuttaa evästeiden käyttöön oman nettiselaimen asetusten kautta, esimerkiksi poistamalla evästeet käytöstä tai tyhjentämällä evästetiedot.

On hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Tietosuojaselosteen päivitykset
 
Tätä tietosuojaselostetta on viimeksi päivitetty
17.12.2018.

IDEAX seuraa tietosuojalainsäädännön muutoksia ja pidättää siksi oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta.

Kim Kivelä
Tarjouspyynnöt ja yhteydenotot 
kim.kivela@ideax.fi

0400 667 239