IDEAMYLLY

IDEAMYLLYN TAVOITTEENA ON LÖYTÄÄ RATKAISUJA ERILAISIIN HAASTEISIIN DIGITAALISAATION AVULLA


Ideamyllyn tavoitteena on auttaa asiakasta löytämään liiketoiminnan kehittämiskohteet ja ideoida asiakkaalle ratkaisuja niihin. Kehittämiskohteita pyritään löytämään tutustumalla hyvin asiakkaan toimialaan  ja hyödyntämällä Ideaxin pitkää kokemusta palveluiden kehittäjänä.

- Ideointi
- Grafiikat
- Käytettävyys
- Käyttökokemus
- Mallinnus
- Suunnittelu
- Palvelumuotoilu
- Konsultointi

IDEAMYLLY LÄHTEE AINA LIIKKEELLE ASIAKKAAN TARPEISTA

IDEAN VISUALISOINTI

MOBIILI- JA WEB-SOVELLUSTEN VISUALISOINTI

Loistava käyttökokemus ja visuaalinen ilme ovat onnistumisen edellytys ja perusta palveluiden toteutukselle. Hyvä käytettävyys- ja käyttöliittymäsuunnittelu ovat Ideaxin vahvoja osa-alueita ja yhdessä teemme digipalveluista käyttäjien rakastaman.

Teemme asiakkaan idean perusteella visuaalisen mallin, joka antaa asiakkaalle heti mahdollisuuden kokeilla järjestelmän toimivuutta. Näin vältytään turhilta työvaiheilta ja kustannuksilta.

MITÄ HYÖTYÄ VISUALISOINNISTA ON?

- Kustannussäästöt
- Aikataulujen pysyvyys
- Virheiden välttäminen
- Järjestelmän toimivuus ja käytettävyys  voidaan testata heti projektin alussa
- Asiakas näkee lopputuloksen ennen kuin järjestelmää aloitetaan tekemään

TALOAKAAN EI RAKENNETA ILMAN PIIRUSTUKSIA

GRAAFINEN SUUNNITTELU

GRAFIIKAT VISUALLISIIN MALLEIHIN, LOGOT, ESITTEET JA MAINOKSET 

Graafisen suunnittelun tehtävänä on auttaa katsojaa ymmärtämään viesti mahdollisimman hyvin ja saada siitä haluttu mielikuva.

Graafinen suunnittelu käsittää meillä grafiikoiden suunnittelun visuaalisiin malleihin, logot, esitteet ja mainokset. Graafisen suunnittelun avulla ideat saadaan näkyviin halutulla tavalla.

MITÄ HYÖTYÄ GRAAFISESTA SUUNNITTELUSTA ON?

- Antaa viestille kasvot
- Auttaa katsojaa ymmärtämään haluttu viesti
- Antaa käyttöliittymälle ilmeenANNA MEIDÄN TUODA IDEASI NÄKYVIIN
Kim Kivelä
Tarjouspyynnöt ja yhteydenotot 
kim.kivela@ideax.fi

0400 667 239